ประกาศกำหนดการประมูลจำหน่ายทรัพย์หลุด

เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างศิลา งวดที่ 2/2567 (ทรัพย์จำนำในเดือนเมษายน 2566)

โดยจะทำการประมูลจำหน่ายทรัพย์หลุดฯ ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานธนานุบาล 038 142 106

close(x)