ทม.เมืองอ่างศิลา เปิดยืนยันสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองอ่างศิลา เปิดยืนยันสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอ่างศิลา โทร. 038142100 ต่อ 103

#เบี้ยยังชีพ#เบี้ยผู้สูงอายุ

close(x)

 

 

 

close(x)