ทม.อ่างศิลา ร่วมส่งเสริมธนาคารปู กลุ่มประมงพื้นบ้าน พัฒนาเศรษฐกิจแหล่งอาหารทะเล

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา มอบหมายให้ นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ร่วมกิจกรรมกับธนาคารออมสิน โดยนำบุคลากรมาร่วมพัฒนาสถานที่ด้วยการทาสีและทำความสะอาดบริเวณธนาคารปู กลุ่มประมงเรือเล็กหน้าวัดโกมุท ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ซึ่งเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่หลายหน่วยงานให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการดำเนินการของธนาคารปู ที่เป็นแหล่งการฟักไข่ปูทะเล โดยเฉพาะปูม้าที่แม่ปูปล่อยไข่ออกนอกกระดอง ซึ่งชาวประมงพื้นบ้านที่ออกทำประมงบริเวณอ่าวอ่างศิลา เมื่อได้แม่ปูม้าไข่นอกกระดองมาก็จะนำมาส่งมอบให้ธนาคารปูทำการฟักไข่ เมื่อไข่ฟักเป็นลูกปูตัวอ่อนแล้วก็จะปล่อยลงสู่ท้องทะเลให้เจริญเติบโตเป็นปูม้าตัวใหญ่ให้ชาวประมงมีรายได้และประชาชนมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ต่อไป

.

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

#ธนาคารปู#ปูม้า#ประมงพื้นบ้าน

close(x)