ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตู้ควบคุมไฟทางชำรุด ซึ่งส่งผลให้ไฟทางสาธารณะดับจำนวนมาก

ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา ฝ่ายการโยธาได้ตรวจสอบไฟทางสาธารณะ บริเวณแยก 3134 บรรจบกับถนนพระยาสัจจา พบว่าตู้ควบคุมไฟทางสาธารณะชำรุด ซึ่งส่งผลให้ไฟทางสาธารณะดับจำนวนมาก

(ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข)

close(x)

 

 

 

close(x)