ทม.อ่างศิลา รับฟังความคิดเห็นการพัฒนาถนนและท่อระบายน้ำ ม.บุษราคัม

#แก้ทุกจุดทำให้จบ#ระบบระบายน้ำ#ตอบสนองประชาชน

.

(22 ต.ค. 66) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่พบปะประชาชนและผู้นำชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาถนนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน บริเวณหมู่บ้านบุษราคัม หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 (บางส่วน) ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำและการปรับปรุงผิวจราจร แก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในช่วงฝนตก รวมถึงการแก้ปัญหาการไหลเวียนของน้ำไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรายละเอียดการดำเนินการพัฒนาถนนและระบบการระบายน้ำดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงความยินดีที่เทศบาลเมืองอ่างศิลาจะดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

.

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)