วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ทม.เมืองอ่างศิลา

#วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

21 ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันบำรุงรักษาต้นไม้และปลูกเพิ่มเติม เพราะต้นไม้ให้เรามากกว่าแค่ร่มเงา แต่ให้ชีวิตแก่เรา

.

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระปณิธานอย่างแรงกล้าจะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ ทรงให้ความสำคัญในการบำรุงรักษามากกว่าการปลูก

.

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดมความเห็นเพื่อกำหนดชื่อที่เหมาะสม และเปลี่ยนชื่อเป็น วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

close(x)

 

 

 

close(x)