ร่วมมือกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

ร่วมมือกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

.

เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เกิดความตระหนักด้านมลพิษทางอากาศ การป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ หากต้องการให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย โดยการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ซึ่งนอกจากแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว ยังเป็นการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศได้อย่างยั่งยืน โดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของอากาศที่บริสุทธิ์เพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศ

close(x)

 

 

 

close(x)