บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดเสม็ด

(16 ต.ค. 66) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ดำเนินการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี โดยดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ให้มีความเรียบร้อยและปลอดภัยต่อครูและนักเรียน รวมทั้งให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน ภายหลังจากได้รับการประสานจากโรงเรียนวัดเสม็ด ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองอ่างศิลา เนื่องจากต้นไม้หลายต้นมีขนาดสูงใหญ่ และเทศบาลมีเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ รวมถึงเครื่องย่อยกิ่งไม้ที่มีประสิทธิภาพ

close(x)

 

 

 

close(x)