ทม.อ่างศิลา ร่วมหารือศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย เตรียมผลักดันโครงการ

(11 ต.ค. 66) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมกับผู้แทนศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านการลดความเสี่ยงภัยและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ซึ่งจะมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณาโครงการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนตามหลักเกณฑ์ต่อไป โดยมีคุณสุนิสา สุดรัก คุณวริฎฐา วรรณทอง และคุณเกตุวิลัย นิลอ่อน ร่วมหารือพร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองอ่างศิลา.: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)