ทม.อ่างศิลา ร่วมกับคุมประพฤติชลบุรี Big Cleaning Day บริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

(11 ต.ค. 66) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา มอบหมายให้ ร.ต.ท. หญิง ชรัลดา เจริญพิภพ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ดำเนินการร่วมพัฒนา Big Cleaning Day ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ตึกมหาราช ตึกราชินี) เพื่อดูแลและพัฒนาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการรักษามาตรฐานการเป็นเมืองท่องเที่ยวอาเซียน ภายหลังจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2566

close(x)

 

 

 

close(x)