ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเทศบาลเมืองชลบุรี กำหนดจัดงานประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563 ครั้งที่ 149 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีและสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ซึ่งในปีนี้วันวิ่งควายตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

close(x)

 

 

 

close(x)