ปภ.ชลบุรี ขยายผลความรู้แก่เด็กเล็ก

(4 ต.ค. 66) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ประเมินผลและการขยายผลความรู้แก่เด็กเล็กในการใช้หนังสือภาพวาดการ์ตูนบันทึกความปลอดภัยเจ็ดสหาย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ โดยคุณครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้สื่อการสอน และผู้ประเมินสังเกตการสอนและสัมภาษณ์คุณครู

close(x)

 

 

 

close(x)