เทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝน

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และส่วนราชการกองสวัสดิการ และสำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนในช่วงเดือนกันยายน 2566 ในพื้นที่ ม.5 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี ภายหลังได้รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากนางสาวจิราพัชร เขาแก้ว ซึ่งสภาพบ้านได้รับความเสียหายบริเวณหลังคาและโครงสร้าง โดยนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและหาแนวทางอุดหนุนงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนตามระเบียบของทางราชการ ต่อไป

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)