ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงกั้นจราจร (แบริเออร์) ขนาด ๕๐x๑๐๐x๘๐ เซนติเมตร พร้อมพ่นชื่อหน่วยงานข้อความ งานเทศกิจ ทม.อ่างศิลา ทั้ง ๒ ด้าน จำนวน ๕๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง