แก้ปัญหาระบบการระบายน้ำชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลาพื้นที่ติดชายทะเล

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี นางสังวรณ์ กระชั้น และนายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีฯ นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจช่องทางระบายน้ำบริเวณชายทะเลติดชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลา พบมีสภาพอุดตันจากทรายและเศษขยะ จึงดำเนินการขุดลอกท่อให้กลับมาใช้ระบายน้ำได้ตามปกติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการระบายน้ำในชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลาและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นการดำเนินการในเบื้องต้น ส่วนการดำเนินการในระยะยาวจะมีการปรับปรุงระบบการระบายน้ำบริเวณชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลา ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับชั้นดินที่เป็นหินในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นลักษณะของภูมิประเทศที่อยู่ใกล้ฝั่งทะเลของอ่างศิลา จึงต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)