การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs)

#SDGSummit: เมื่อเคารพสิทธิมนุษยชน ธุรกิจก็จะเติบโตอย่างยั่งยืน 🕊📈
.
“ธุรกิจ” และ “สิทธิมนุษยชน” มีความเชื่อมโยงกันมากกว่าที่คุณคิด เพราะไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า นักลงทุน ผู้ถือหุ้น พนักงาน หรือผู้บริโภค ทุกคนล้วนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ดังนั้นภาคธุรกิจ คือกำลังสำคัญที่สามารถช่วยปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้ 👩🏻‍💼🧑🏾‍🍳👨🏼‍💼

.

ทุกวันนี้ผู้บริโภคเริ่มหันมาสนับสนุนธุรกิจที่ใส่ใจประเด็นทางสังคมมากยิ่งขึ้น เช่น ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ถึงเวลาแล้วที่ภาคธุรกิจต้องพลิกโฉมกำหนดทิศทางธุรกิจใหม่ เพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มผลตอบแทน และดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงาน ให้ธุรกิจของตนเองไม่ตกขบวน 👥✨
.
“สันติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง” คือ 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของ UN #SDG16 🇺🇳 โดยคุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงขับเคลื่อน SDGs ได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีเหล่านี้ #ActNow

💙 ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะบนพื้นฐานของอัตลักษณ์ทางเพศ ภาษา เชื้อชาติ หรือศาสนา
💙 กำหนดแนวปฏิบัติขององค์กรเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีกลไกการร้องเรียน-ร้องทุกข์ที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้
💙 ในฐานะพนักงาน เลือกสมัครงานบริษัทที่มีนโยบายเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

__________

SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มขึ้นในปี 2015 และจะจบลงในปี 2030 โดยแม้ในปีนี้พวกเราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว แต่รายงานล่าสุดจากเลขาธิการสหประชาชาติชี้ให้เห็นว่ามีเป้าหมายเพียง 12% ที่จะบรรลุได้ทันปี 2030… ในเดือนกันยายนนี้ ประเทศสมาชิก UN ทั้ง 193 ประเทศจึงจะมารวมตัวกันที่การประชุม #SDGSummit ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก และร่วมกำหนดทิศทางการทำงานในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา ⏳
.

📝 แล้วมาร่วมติดตามผลของการประชุม SDG Summit ไปกับเรา!

📚 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อได้ที่: https://thailand.un.org/th/sdgs #GlobalGoals #17SDGsแค่นี้เราทำได้

close(x)

 

 

 

close(x)