การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs)

#SDGSummit: แม้จะมองไม่เห็น แต่สุขภาพจิตก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าสุขภาพกาย ❤️‍🩹💪🏼
.
มีข้อมูลว่า คนในเมืองกว่า 80.6% ในปัจจุบันประสบปัญหาสุขภาพจิต โดยปัญหาสุขภาพจิตเหล่านี้ยังเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับโรคทางกาย ในบางกรณี โรคซึมเศร้าอาจนำไปสู่อาการหัวใจวายและโรคเบาหวาน และในขณะเดียวกัน
ผู้ป่วยโรคหัวใจและเบาหวานก็มีความเสี่ยงที่จะมีภาวะซึมเศร้าด้วยเช่นกัน 🏥
.
“สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี” คือ 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของ UN #SDG3
โดยคุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล-ส่งเสริมสุขภาพจิตของตัวเองและคนรอบตัวให้แข็งแรง
รวมถึงขับเคลื่อน SDGs ได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีเหล่านี้ #ActNow

💚 พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตอย่างเปิดเผย และรับฟังผู้อื่นอย่างเข้าใจและใส่ใจ
💚 ชวนกันไปออกกำลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ
💚 เข้ารับคำปรึกษา/แนะนำให้คนรอบข้างเข้ารับคำปรึกษาจากจิตแพทย์ และหยุดตีตราว่าการพบจิตแพทย์เป็นเรื่องผิดปกติหรือน่าอาย

__________

SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มขึ้นในปี 2015 และจะจบลงในปี 2030 โดยแม้ในปีนี้พวกเราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว แต่รายงานล่าสุดจากเลขาธิการสหประชาชาติชี้ให้เห็นว่ามีเป้าหมายเพียง 12% ที่จะบรรลุได้ทันปี 2030… ในเดือนกันยายนนี้ ประเทศสมาชิก UN ทั้ง 193 ประเทศจึงจะมารวมตัวกันที่การประชุม #SDGSummit ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก และร่วมกำหนดทิศทางการทำงานในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา ⏳
.

📝 แล้วมาร่วมติดตามผลของการประชุม SDG Summit ไปกับเรา! 📚 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อได้ที่: https://thailand.un.org/th/sdgs #GlobalGoals #17SDGsแค่นี้เราทำได้

close(x)

 

 

 

close(x)