ทม.อ่างศิลา จับมือ ธอส. ร่วมสานฝัน ส่งมอบที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(21 ก.ย. 66) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ภาคตะวันออก เขตชลบุรีและสาขาในสังกัด ร่วมพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัย “โครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2566” จำนวน 4 ราย หลังจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของธนาคารอาคารสงเคราะห์ แล้วดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัย พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รวมงบประมาณ 366,000 บาท

สำหรับผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามโครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2566 ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. นางสาววิมล นภาโชติ อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 36/4 ม.6 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (กรณีสร้างบ้านใหม่) 2. นางสาวมนัสนันท์ ตินทอง อายุ 48 ปี บ้านไม่มีเลขที่ ม.5 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (กรณีซ่อมแซม) 3. นางรดา สวัสดิภาพ อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 38 ม.6 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (กรณีซ่อมแซม) 4. นางสาวพรรณิภา พงษ์วุฒิธรรม บ้านเลขที่ 13 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (กรณีซ่อมแซม)

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)