ทม.อ่างศิลา ส่งโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จ.ชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566

ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อประกอบการพิจารณาการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จ.ชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนางบุษรินทร์ อิสสระพล ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมด้วย ร.ต.ท.หญิง ชรัลดา เจริญพิภพ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และคณะ ร่วมนำเสนอข้อมูล ทั้งนี้ เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ส่งโครงการเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 2 ด้าน จาก 11 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และด้านสิ่งแวดล้อม

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)