จัดระเบียบสายสื่อสาร สร้างทัศนียภาพเมืองท่องเที่ยว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน ร่วมกับเทศบาลเมืองอ่างศิลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแบบบูรณาการ เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมและสายเคเบิ้ลทีวี บนถนนมิตรสัมพันธ์ ตั้งแต่บริเวณแยกครกใหญ่ ถึง บริเวณแยกไฟแดงมิตรสัมพันธ์ ระยะทางประมาณ 4.6 กิโลเมตร กำหนดปฏิบัติงานในช่วงเดือนกันยายน ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี โดยจะดำเนินการตัดสายที่ไม่ได้ใช้งาน และจัดเก็บสายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างทัศนียภาพและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองท่องเที่ยวอ่างศิลา

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)