ทม.อ่างศิลา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

นายพนมกร ตันวัฒนกุล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นางบุษรินทร์ อิสสระพล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดบางเป้ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)