ประกาศกำหนดการประมูลจำหน่ายทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างศิลา งวดที่ 12/2566

ประกาศกำหนดการประมูลจำหน่ายทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างศิลา งวดที่ 12/2566 (ทรัพย์จำนำในเดือนกุมภาพันธ์ 2566)โดยจะทำการประมูลจำหน่ายทรัพย์หลุดฯ ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานธนานุบาล 038 142 106

close(x)

 

 

 

close(x)