ทุนการศึกษา ป.โท สาขาการปกครองท้องถิ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับข้าราชการไทย

สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ทุนสำหรับข้าราชการไทยเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาการปกครองท้องถิ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 ปี ระหว่างตุลาคม 2567 – กันยายน 2568 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากลิงก์ที่แนบมา

  1. ใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  2. แนวทางการรับสมัครทุน

close(x)

 

 

 

close(x)