เด็กปฐมวัย ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัยของ

เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความสามารถจดจำสัญลักษณ์การจราจร รวมถึงการส่งเสริมให้เด็กๆ ผู้ปกครอง เห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย และการเสริมสร้างความเข้าใจในการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยบนท้องถนน โดยมีการฝึกภาคปฏิบัติให้เด็กๆและผู้ปกครองได้ทดสอบความรู้ ความเข้าใจสัญลักษณ์การจราจร และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อต้องขับขี่รถจักรยานยนต์

close(x)

 

 

 

close(x)