“ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ต้องการบำบัดติดต่อได้ที่กองสาธารณสุข ทม.อ่างศิลา

ภาวะการติดยาเสพติด สามารถรักษาได้ แต่ต้องใช้ระยะเวลา และความเข้าใจของครอบครัว ชุมชน

กรณีพบผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด ที่ต้องการรับการบำบัด สามารถแจ้งได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา เบอร์โทรติดต่อ 038-142-100 ต่อ 111 ในเวลาราชการ หรือโทร1669 ตลอด24ชั่วโมง

close(x)

 

 

 

close(x)