น้องหมาแมวเป็นปลื้ม ได้วัคซีนฟรี ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

(16 ส.ค. 66) งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยใช้สถานที่ภายในวัดใหม่เกตุงาม เพื่อบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 (รุ่นที่ 2)

สำหรับโครงการในครั้งนี้ กำหนดแผนดำเนินงานออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 6 ครั้ง ในช่วงเดือนสิงหาคม 2566 ดังนี้

– วันที่ 16 ส.ค. 2566 เวลา 09.00 น. – 11.30 น. ณ วัดใหม่เกตุงาม

– วันที่ 17 ส.ค. 2566 เวลา 09.00 น. – 11.30 น. ณ วัดเสม็ด

– วันที่ 18 ส.ค. 2566 เวลา 09.00 น. – 11.30 น. ณ วัดเตาปูน

– วันที่ 23 ส.ค. 2566 เวลา 09.00 น. – 11.30 น. ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ม. 4 ต.ห้วยกะปิ

– วันที่ 24 ส.ค. 2566 เวลา 09.00 น. – 11.30 น. ณ ศาลาพระพรหม ม. 5 ต.ห้วยกะปิ – วันที่ 25 ส.ค. 2566 เวลา 09.00 น. – 11.30 น. ณ วัดอ่างศิลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 038 142 100 ถึง 104 ต่อ 111 (ในวันและเวลาราชการ)

เผยแพร่ : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)