ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนที่อายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

📢📢 #เทศบาลเมืองอ่างศิลาขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่อายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็ง, โรคเบาหวาน,โรคอ้วน) #ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน “หมอพร้อม” มีความประสงค์ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถลงชื่อรับบัตรนัดได้ที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.ในพื้นที่ และอสม. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พ.ค. 64

close(x)

 

 

 

close(x)