เจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ถวายพระราชกุศล ผ่านระบบออนไลน์

(11 ส.ค.66) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยงานส่งเสริมประเพณีศาสนาวัฒนธรรม กองการศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ซึ่งเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้เข้าร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนภาคีความร่วมมือทุกภาคส่วนทั่วประเทศโดยพร้อมเพรียงกัน ภายใต้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)