ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19 ผ่านแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม”

เทศบาลเมืองอ่างศิลาขอประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ขอให้ท่านรีบลงทะเบียนฉีดวัคซีน ที่แอพพลิเคชั่น #หมอพร้อม สอบถามเพิ่มเติมโทร 038-142-100 ต่อ 111

close(x)

 

 

 

close(x)