เทศบาลเมืองอ่างศิลาได้กำหนดแผนดำเนินงานออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 (รุ่นที่ 2)

เทศบาลเมืองอ่างศิลาได้กำหนดแผนดำเนินงานออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 (รุ่นที่ 2)

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 038 142 100 ถึง 104 ต่อ 111

close(x)