ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย จำนวน 24 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

close(x)

 

 

 

close(x)