เทศบาลเมืองอ่างศิลาร่วมถวายเทียนพรรษา 5 วัด ร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา

(27 ก.ค. 66) นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรเทศบาลเมืองอ่างศิลา รวมถึงผู้ปกครองและเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ซึ่งจัดขึ้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายเทียนพรรษา ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม และผ้าอาบน้ำฝน แด่พระภิกษุสงฆ์ตัวแทนจาก 5 วัดในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประกอบด้วย วัดเตาปูน วัดเสม็ด วัดใหม่เกตุงาม วัดอ่างศิลา และวัดโกมุทรัตนาราม เพื่อเป็นการร่วมกันทำนุบำรุงและส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้อยู่สืบไป

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)