กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา งานรักษาความสะอาด ได้ทำการพัฒนา กวาด ล้างทำความสะอาด บริเวณสะพานค้างคาว เพื่อให้เกิดความสะอาด และความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในพื้นที่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

close(x)