ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณแยกซอย 18 มิตรสัมพันธ์ ตรงข้ามซอยเสม็ดใน (ชุมชนบ้านเสม็ดนอก) หมู่ 6 ตำบลเสม็ด

close(x)

 

 

 

close(x)