ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงท่อระบายน้ำ ขอบบ่อ บ่อพักบริเวณแยกซอย 18 มิตรสัมพันธ์ ตรงข้าม (VP Snooker) (ชุมชนบ้านเสม็ดนอก) หมู่ 6 ตำบลเสม็ด

close(x)