ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ 038 142 100 ถึง 104 ต่อ 117

close(x)

 

 

 

close(x)