โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

เทศบาลเมืองอ่างศิลาขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เข้าร่วมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” โดยการถ่ายภาพการปลูกต้นไม้ประจำบ้าน ส่งผ่าน QR Code ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับมอบประกาศณียบัตร “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”