แจ้งการปิดสี่แยกโบสถ์คริสตจักรฯ เพื่อวางท่อระบายน้ำ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง

โครงการควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอ่างศิลา ระยะที่ 2 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 แจ้งการปิดถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำ บริเวณสี่แยกโบสถ์คริสตจักรอาณาจักรพระสิริประเทศไทย ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 3 – 13 กรกฎาคม 2566

close(x)

 

 

 

close(x)