ผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

(30 มิถุนายน 2566) งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์จรจัดที่อาศัยอยู่บริเวณหมู่บ้านอรินสิริ สปอร์ตวิลเลจ หมู่ 2 ต.บ้านปึก ตามที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ โดยมีกลุ่มจิตอาสาผู้เลี้ยงสัตว์จรจัด เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. ผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ จำนวน 6 ตัว

2. ผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศเมีย จำนวน 2 ตัว

3. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 8 ตัว

close(x)