โครงการต้นกล้าต้านยาเสพติด

(29 มิถุนายน 2566) เทศบาลเมืองอ่างศิลา นำนักเรียนจากโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กว่า 150 คน ร่วมบ่มเพาะในโครงการต้นกล้าต้านยาเสพติด โดยมีร้อยตำรวจตรีศรณรงค์ ประกอบทรัพย์ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเสม็ด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของยาเสพติดไปสู่เด็กและเยาวชนในชุมชน และได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อฝึกทักษะการอยู่รวมกันในสังคม

close(x)

 

 

 

close(x)