ทม.อ่างศิลา แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด

(26 มิถุนายน 2566) ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีขาว ร่วมกันแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในที่ทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

close(x)

 

 

 

close(x)