อบอุ่นวันครู เด็กๆ นำดอกไม้ธูปเทียน กราบระลึกถึงพระคุณของคุณครู

(22 มิ.ย. 66) ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ นางดรุณี สวนหนองแวง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะครู นำโดยนางมาลัย ทองเทศ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ ร่วมจัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของคุณครู รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม โดยเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ต่างพร้อมใจกันนำดอกไม้ธูปเทียนมากราบคุณครู ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)