ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

  1. การควบคุมฉลากสินค้า
  2. คำโฆษณายากแก่การพิสูจน์
  3. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเล่นสงกรานต์
  4. ได้ข้าวอร่อยถูกใจ.เพียงใส่ใจอ่านฉลาก

close(x)

 

 

 

close(x)