ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลเมืองอ่างศิลา และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ การประกาศผลสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

close(x)