สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 จะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ และวัตถุมงคล ครั้งที่ 4/2566

close(x)