แจ้งเตือนประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝน

ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา ด้วยปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ เกิดเหตุพายุฝนพัดถล่มสร้างความเสียหายในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ทำให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตหลายราย และอาคารบ้านเรือนเสียหายหลายร้อยหลังคาเรือน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมความปลอดภัยของอาคารและป้ายขนาดใหญ่ จึงเตือนประชาชน ดังนี้

          1. ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลอาคารบ้านเรือนให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง โดยเฉพาะกระเบื้องมุงหลังคา ต้องยึดแน่นกับโครงหลังคา

          2. ตรวจดูสิ่งต่างๆที่สามารถหักโค่นลงมาทับบ้านเรือนได้ หากพบเห็นให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ

          3. ขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ควรอยู่ห่างจากสิ่งก่อสร้างที่อาจล้มหรือหักโค่นลงมาได้