เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมรับฟังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
อ่านสารและคำประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 Mz.
หรือเว็บไซต์สำนักงานจังหวัดชลบุรี เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
เคเบิ้ลท้องถิ่น และวิทยุชุมชน ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

และขอเชิญชวนสวมเสื้อสีขาว เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก
ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566

close(x)