ทม.อ่างศิลา เสริมทักษะเด็กเมืองอ่างไม่จมน้ำ สาเหตุเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทย

ที่สระว่ายน้ำ ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นางสาวพิสมัย ไขแสง รองปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมในโครงการเด็กเมืองอ่าง ปลอดภัย ไม่จมน้ำ จัดขึ้นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา และได้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีทีมวิทยากร Water Life Saving by Sport Buddy Open Water Swimming ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำโดยนายอัฏฐพล ประมวลศิลป์กุล หัวหน้าผู้ฝึกสอน ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 50 คน จากโรงเรียนพระตำหนักมหาราช โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม โรงเรียนวัดเตาปูน โรงเรียนวัดเสม็ด และโรงเรียนสถาพรพิทยา ในรูปแบบการฝึกปฏิบัติการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ จำนวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีลอยตัว สถานีการเอาตัวรอดจากที่ลึก สถานีช่วยเหลือผู้อื่นที่จมน้ำ สถานีการใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวเพื่อช่วยในการลอยน้ำ และ สถานีการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตแบบมาตรฐานเบื้องต้น เพื่อสร้างทักษะให้กับเด็กและเยาวชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการจมน้ำได้

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองอ่างศิลา เห็นความสำคัญของการสร้างทักษะป้องกันการจมน้ำ เนื่องจากสถิติองค์การอนามัยโลก พบว่า เด็กตกน้ำ จมน้ำ เป็นสาเหตุ 1 ใน 10 อันดับแรกจากการเสียชีวิตของเด็กทั่วโลก โดยเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ ถึงปีละกว่า 135,000 คน เฉลี่ยวันละเกือบ 400 คน ส่วนในประเทศไทยมีรายงานการเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ มากถึงปีละกว่า 1,400 คน หรือเฉลี่ยวันละ 4 คน ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี เมื่อเทียบกับการเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆ

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)