ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองอ่างศิลา จำนวน 232 รายการ

จะดำเนินการขายทอดตลาด ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.00 – 10.30 น.

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลขอดูทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาด
ให้มาพร้อมกันในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองอ่างศิลา (แห่งใหม่)
ถนนเสม็ด-อ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)