เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรัตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเข้าหมู่บ้านการเคหะ 2 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> a_170820_091759.pdf
close(x)

 

 

 

close(x)